ภาษา :     |  
  คุณสมบัติและการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
       • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     • อายุระหว่าง 21- 45 ปี
     • ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
     • ควรผ่านการเป็นทหารหรือรักษาดินแดนมาก่อน
     • ไม่มีประวัติต้องโทษในคดีอาญา หรือคดีอื่นๆ มาก่อน
     • ความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ และมีความตั้งใจที่ทำงานในอาชีพรักษาความปลอดภัย
     • ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ และส่งกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ