ภาษา :     |  
  เครื่องแบบ
       บริษัทฯ มีเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งชายและหญิง หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย ที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รองเท้าหนังมัน สายนกหวีด หมวกปีกกว้าง และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆ วิทยุสื่อสาร ไฟฉาย ไฟสปอร์ตไล้ท์ ฯลฯ เจ้าหน้าที่ทุกคนมีกิริยามารยาทสุภาพ ตัดผมรองทรง ไม่มีหนวดเครารุงรัง เล็บนิ้วสะอาด เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ทำงานของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งไม่มีเครื่องประดับส่วนตัวอันจะล่อตาล่อใจต่อมิจฉาชีพ ในเวลาที่สวมใส่เครื่องแบบ